Indexace

Časopis je indexován v následujících databázích:

  • CrossRef
  • Directory of Open Access Journals
  • EBSCO
  • ERIH PLUS
  • Google Scholar

Časopis je dále zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice platném pro rok 2015.