Tělesná kultura

Tělesná kultura (ISSN 1211-6521; eISSN 1803-8360) je recenzovaný vědecký časopis zaměřený především na společenskovědní oblast kinantropologie. Časopis poskytuje otevřený přístup k veškerému obsahu - všechny publikované články jsou zdarma k dispozici ve formátu PDF. Obsah časopisu je indexován v Directory of Open Access Journals.

Vol 36, No 2 (2013)

Obsah

Filosofická a sociokulturní kinantropologie

SPECIFIČNOST POHYBU VE VODNÍM PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA SPIRITUALITY Abstrakt PDF PDF PDF
Bc. Růžena Lišková, prof. PhDr. Ivo Jirásek Ph.D. 9-18

Pohybová aktivita člověka a populace

VYBRANÉ UKAZATELE POHYBOVÉ AKTIVITY A INAKTIVITY OSOB S POSTIŽENÍM ZRAKU Abstrakt PDF
Ladislav Bláha, Karel Frömel, Hana Válková 21-45
OBJEKTIVIZACE MONITORINGU AKTIVNÍHO TRANSPORTU ADOLESCENTŮ V SOUVISLOSTI SE ŠKOLOU Abstrakt PDF
Michal Kudláček, Petra Nováková Lokvencová, Lukáš Rubín, František Chmelík, Karel Frömel 46-64

Rekreologie, management a politika ve sportu

KRITÉRIA DOBRÉ PRAXE A ZLEPŠOVÁNÍ INFRASTRUKTUR PRO VOLNOČASOVOU POHYBOVOU AKTIVITU V MÍSTNÍCH PODMÍNKÁCH – PROJEKT IMPALA, ČÁST III.1 Abstrakt PDF
Jana Vašíčková, Filip Neuls, Michal Kudláček 67-95
JE NÍZKÁ ÚROVEŇ POHYBOVÉ AKTIVITY VEŘEJNĚPOLITICKÝ PROBLÉM? Abstrakt PDF
Michal Kalman, Zdeněk Hamřík 96-114Creative Commons LicenseDirectory of Open Access Journals