Tělesná kultura

Tělesná kultura (ISSN 1211-6521; eISSN 1803-8360) je recenzovaný vědecký časopis zaměřený především na společenskovědní oblast kinantropologie. Časopis poskytuje otevřený přístup k veškerému obsahu - všechny publikované články jsou zdarma k dispozici ve formátu PDF. Obsah časopisu je indexován v Directory of Open Access Journals.

Vol 38, No 1 (2015)

Obsah

Motorika člověka, tělesná výkonnost

SEZÓNNÍ VARIABILITA IZOKINETICKÉ SÍLY FLEXORŮ A EXTENZORŮ KOLENE U FOTBALISTŮ KATEGORIE U19 Abstrakt PDF
Michal Lehnert, Petr Chvojka, Rudolf Psotta 9-29
RELATIVNÝ EFEKT VEKU NA SÚŤAŽNÚ ÚSPEŠNOSŤ V TENISE U DETÍ STARŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU Abstrakt PDF
Adrián Agricola, Rudolf Psotta, Reza Abdollahipour 30-43

Pohybová aktivita člověka a populace

POHYBOVÁ AKTIVITA A SPORTOVNÍ PREFERENCE ADOLESCENTŮ VE VAZBĚ NA PROSTŘEDÍ – REGIONÁLNÍ KOMPARATIVNÍ STUDIE Abstrakt PDF
Michal Kudláček, 47-67
VZTAH MEZI POHYBOVOU AKTIVITOU A SEDAVÝM CHOVÁNÍM RODIČŮ A JEJICH 9–12LETÝCH DĚTÍ Abstrakt PDF
Erik Sigmund, Dagmar Sigmundová, Petr Baďura, Jaroslava Voráčová 68-91
SROVNÁNÍ ŠKOLNÍ A CELODENNÍ POHYBOVÉ AKTIVITY 9–10LETÝCH DĚVČAT A CHLAPCŮ Abstrakt PDF
Romana Šnoblová, Lukáš Jakubec, Erik Sigmund, Dagmar Sigmundová 92-106Creative Commons LicenseDirectory of Open Access Journals