Tělesná kultura

Tělesná kultura (ISSN 1211-6521; eISSN 1803-8360) je recenzovaný vědecký časopis zaměřený především na společenskovědní oblast kinantropologie. Časopis poskytuje otevřený přístup k veškerému obsahu - všechny publikované články jsou zdarma k dispozici ve formátu PDF. Obsah časopisu je indexován v Directory of Open Access Journals.

Vol 37, No 2 (2014)

Obsah

Motorika člověka, tělesná výkonnost

ZMĚNY VÝBUŠNÉ SÍLY U PROFESIONÁLNÍCH BASKETBALISTŮ PO ABSOLVOVÁNÍ ŠESTITÝDENNÍHO TRÉNINKOVÉHO CYKLU S PLYOMETRICKÝM TRÉNINKEM A TRÉNINKEM S DOPLŇKOVÝMI ODPORY Abstrakt PDF
Michal Lehnert, Karel Hůlka, Ladislav Toth, Tomáš Malý 9-25
POHYBOVÁ KOORDINACE A ZPRACOVÁNÍ VIZUÁLNÍCH INFORMACÍ U STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S RIZIKEM VÝVOJOVÉ PORUCHY POHYBOVÉ KOORDINACE: DVOULETÁ STUDIE Abstrakt PDF
Rudolf Psotta, Jan Kraus 26-52

Pohybová aktivita člověka a populace

VLIV PODMÍNEK PROSTŘEDÍ NA POHYBOVOU AKTIVITU OBYVATEL OLOMOUCE A PŘILEHLÝCH OBCÍ Abstrakt PDF
Michal Kohout, Josef Mitáš 55-70

Psychologie sportu

ÚČINKY MENTÁLNÍHO TRÉNINKU UŽITÉHO V PŘÍPRAVĚ JUNIORSKÉHO REPREZENTANTA ČR V ALPSKÉM LYŽOVÁNÍ: PŘÍPADOVÁ STUDIE Abstrakt PDF
Hana Hřebíčková, Martin Sigmund 73-92

Rekreologie, management a politika ve sportu

APLIKACE STUDIJNÍHO PŘEDMĚTU EKONOMIE SPORTU V RÁMCI EKONOMICKÉ KINANTROPOLOGIE Abstrakt PDF
Vladimír Hobza 95-106Creative Commons LicenseDirectory of Open Access Journals