Tělesná kultura

Tělesná kultura (ISSN 1211-6521; eISSN 1803-8360) je recenzovaný vědecký časopis zaměřený především na společenskovědní oblast kinantropologie. Časopis poskytuje otevřený přístup k veškerému obsahu - všechny publikované články jsou zdarma k dispozici ve formátu PDF. Obsah časopisu je indexován v Directory of Open Access Journals.

Vol 37, No 1 (2014)

Obsah

Pedagogika sportu, školní TV a sport

ANALÝZA PODMÍNEK PRO POHYBOVOU AKTIVITU NA ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE Abstrakt PDF
Jan Pavelka, Erik Sigmund, Dagmar Sigmundová, Zdeněk Hamřík, Michal Kalman 9-22
Zážitková pedagogika jako forma primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Abstrakt PDF
Darina Caloňová 23-35

Psychologie sportu

SMÍCH JAKO SPECIFICKÝ PROSTŘEDEK TĚLOCVIČNÉ REKREACE Abstrakt PDF
Lucie Lauermanová, Dana Štěrbová, Martin Kudláček 39-65

Motorika člověka, tělesná výkonnost

VLIV PĚTIMĚSÍČNÍHO PŘÍPRAVNÉHO OBDOBÍ NA ZMĚNY MORFOLOGICKÝCH A VÝKONNOSTNÍCH PARAMETRŮ JUNIORSKÝCH REPREZENTANTŮ ČESKÉ REPUBLIKY VE VODNÍM SLALOMU Abstrakt PDF
Martin Sigmund 69-91

Aplikované pohybové aktivity

ANALÝZA NABÍDKY PŘEDMĚTŮ Z OBLASTI APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO STUDENTY STUDIJNÍCH OBORŮ UČITELSTVÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE Abstrakt PDF
Ladislav Baloun, Martin Kudláček, Ladislav Čepička 95-112Creative Commons LicenseDirectory of Open Access Journals